ZARZĄDZENIE NR 28.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sadki za 2018 rok

  • Rodzaj aktu prawnego ZARZĄDZENIE
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 25.03.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 25.03.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 27.03.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1747
  • Nr aktu prawnego 28.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sadki za 2018 rok
  • Podstawa prawna wydania rt. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 )
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Wójta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian