Typ Data Tytuł
Artykuł 03.01.2020 Stawki podatków obowiązujących w Gminie Sadki na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Urząd Stanu Cywilnego – Protokół kontroli Nr 11639 Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 31.12.2019 – urząd czynny do godz. 12:00, kasa urzędu do godz. 10:00 Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Kontrola PR.5580.19.2019 — Przedszkole Gminy Sadki Dobre Ludki Szczegóły
Artykuł 09.12.2019 Referat Rolnictwa,Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 RAPORT KOŃCOWY Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 Klauzula informacyjna – Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Straż Gminną w Sadkach Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 Klauzula informacyjna – Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 31.10.2019 Obwieszczenie z 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr 230/1, 230/2, 230/3, 231, 448 obręb ewidencyjny Sadki, Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Protokół z konsultacji projektu programu współpracy Gminy Sadki na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły