Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.01.2020 ZARZĄDZENIE NR 10.2020 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadki Szczegóły
Akty prawne 28.01.2020 ZARZĄDZENIE NR 9.2020 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 27 stycznia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Sadki w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sadkach Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 Urząd Gminy w Sadkach – Protokół kontroli Nr 10519 Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli Straży Gminnej w Sadkach – WP-I.096.3.12.2019.SJ-K Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Opinia o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Sadki na 2020 r. Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sadki na lata 2020-2024 Szczegóły
Artykuł 03.01.2020 Stawki podatków obowiązujących w Gminie Sadki na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Urząd Stanu Cywilnego – Protokół kontroli Nr 11639 Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 31.12.2019 – urząd czynny do godz. 12:00, kasa urzędu do godz. 10:00 Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Kontrola PR.5580.19.2019 — Przedszkole Gminy Sadki Dobre Ludki Szczegóły