Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.06.2021 Ogłoszenie o naborze uzupełniającym rachmistrzów spisowych Szczegóły
Artykuł 28.05.2021 Informacja dotycząca opracowania projektu zmiany „uchwały antysmogowej” oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych Szczegóły
Artykuł 21.05.2021 Raport o stanie Gminy Sadki za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 21.05.2021 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANYCH UZGODNIEŃ DOTYCZĄCYCH WYDANIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY DLA ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE BUDYNKU GOSPODARCZO – MAGAZYNOWEGO NA PŁODY ROLNE Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ I WIATĄ W RAMACH ZABUDOWY ZAGRODOWEJ NA TERENIE DZIAŁKI NR 174 OBRĘB EWIDENCYJNY SADKI Szczegóły
Artykuł 20.05.2021 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Sadki Szczegóły
Artykuł 20.05.2021 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 19.04.2021 Informacja o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 Szczegóły
Artykuł 23.03.2021 Informacja publiczna o przystąpieniu do zmiany „uchwały antysmogowej” Szczegóły
Artykuł 12.03.2021 Wyniki wyborów w sołectwie Jadwiżyn Szczegóły
Artykuł 10.03.2021 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULICY POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH I ULICY PRZEMYSŁOWEJ W SADKACH Szczegóły