Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.12.2019 Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej Szczegóły
Artykuł 23.12.2019 RAPORT KOŃCOWY Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Mrozowo dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Pólko położonej na terenie Sołectwa Mrozowo Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Samostrzel dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Borek położonej na terenie Sołectwa Samostrzel Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Śmielin dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Wybitowo położonej na terenie Sołectwa Śmielin Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 31.12.2019 – urząd czynny do godz. 12:00, kasa urzędu do godz. 10:00 Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 RAPORT KOŃCOWY Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 Klauzula informacyjna – Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Straż Gminną w Sadkach Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 Klauzula informacyjna – Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Protokół z konsultacji projektu programu współpracy Gminy Sadki na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły