Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.12.2019 RAPORT KOŃCOWY Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 Klauzula informacyjna – Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Straż Gminną w Sadkach Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 Klauzula informacyjna – Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Protokół z konsultacji projektu programu współpracy Gminy Sadki na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Artykuł 28.10.2019 Obwieszczenie o postanowieniach SP.6733.7.2019.BP z 28 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 25.10.2019 Obwieszczenie o wydanej decyzji SP.6730.45.2019.BP Szczegóły
Artykuł 17.10.2019 INFORMACJA DOTYCZĄCA SPACERU BADAWCZEGO, KTÓRY ODBYŁ SIĘ DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2019 R. Szczegóły
Artykuł 17.10.2019 Obwieszczenie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wód Polskich w Bydgoszczy – przetwarzanie odpadów o kodach 02 w procesie R-3 poprzez poddanie ich fermentacji alkoholowej w gorzelni na działce nr 178/3 w obrębie Radzicz Szczegóły
Artykuł 10.10.2019 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI NR 56/19 O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY DLA ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE BUDYNKU HANDLOWO – USŁUGOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE CZĘŚCI DZIAŁKI NR 257/10 OBRĘB EWIDENCYJNY SADKI Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY SADKI W OKRESIE ZIMOWYM 2019/2020 Szczegóły