Ochrona danych osobowych

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.03.2020 Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 Klauzula informacyjna – Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Straż Gminną w Sadkach Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 Klauzula informacyjna – Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 04.12.2018 Klauzula informacyjna dot. deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 Klauzula informacyjna – Karta Seniora 60+ Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 KLAUZULA INFORMACYJNA – Wybory Szczegóły
Artykuł 25.09.2018 Klauzula informacyjna – Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej Szczegóły
Artykuł 25.09.2018 Klauzula informacyjna Szczegóły
Artykuł 25.09.2018 Klauzula informacyjna – nagrywanie dźwięku i obrazu z przebiegu sesji Rady Gminy oraz z posiedzeń komisji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 12.06.2018 Urząd Stanu Cywilnego – Klauzula Informacyjna Szczegóły