Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.01.2019 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w roku 2019 oraz statystycznej liczbie uczniów Szczegóły
Artykuł 29.08.2018 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Zakup pojazdu samobieżnego do profilowania dróg gminnych – równiarki drogowej Szczegóły
Artykuł 22.08.2018 Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Instruktor. ds. Organizacji Imprez na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu Szczegóły
Artykuł 21.03.2018 OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU DZIAŁKI OZNACZONEJ NUMEREM EWIDENCYJNYM 682 POŁOŻONEJ W SADKACH Szczegóły
Artykuł 21.03.2018 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowi-wschodniej części wsi Sadki Szczegóły
Artykuł 14.02.2018 OGŁOSZENIE o podstawowej kwocie dotacji w roku 2018 oraz statystycznej liczbie uczniów Szczegóły