Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 09.07.2020 Ogłoszenie Wójta Gminy Sadki o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Sadki z dnia 9 lipca 2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.07.2020 Oświadczenie majątkowe Magdaleny Kominiak za 2019 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.07.2020 DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4 X 4, Z FUNKCJĄ DO OGRANICZANIA STREF SKAŻEŃ ORAZ DZIAŁAŃ RATOWNICTWA CHEMICZNO-EKOLOGICZNEGO I DZIAŁAŃ GAŚNICZYCH DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SADKACH Szczegóły
Akty prawne 30.06.2020 UCHWAŁA NR XXIII/29/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020 roku w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Szczegóły
Akty prawne 30.06.2020 UCHWAŁA NR XXIII/26/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sadki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 30.06.2020 UCHWAŁA NR XXIII/25/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sadki za 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 30.06.2020 UCHWAŁA NR XXIII/24/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sadki wotum zaufania Szczegóły
Przetargi 15.06.2020 Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność gminy – samochód osobowy marki Skoda Roomster Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Protokół Nr 2/2020 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.05.2020 Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Dariusza Gryniewicza za rok 2019 Szczegóły