Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.04.2020 Wzór oświadczenia majątkowego Szczegóły
Akty prawne 31.03.2020 UCHWAŁA NR XIX/20/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkach za rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 31.03.2020 UCHWAŁA NR XIX/19/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości Szczegóły
Akty prawne 31.03.2020 UCHWAŁA NR XIX/18/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Sadki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sadki za 2019 r. Szczegóły
Artykuł 19.03.2020 XIX sesja Szczegóły
Akty prawne 03.03.2020 UCHWAŁA NR XVIII/14/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Komisariatu Policji w Mroczy oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Sadki w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 03.03.2020 UCHWAŁA NR XVIII/13/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Wybitowo (osada leśna) położonej w sołectwie Śmielin Szczegóły
Akty prawne 03.03.2020 UCHWAŁA NR XVIII/12/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Borek (osada leśna) położonej w sołectwie Samostrzel Szczegóły
Akty prawne 03.03.2020 UCHWAŁA NR XVIII/11/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Pólko (osada leśna) położonej w sołectwie Mrozowo Szczegóły