Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 06.06.2019 Oświadczenie majątkowe Joanny Lipińskiej za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.06.2019 Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Macieja Maciejewskiego za rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 06.06.2019 ZARZĄDZENIE Nr 57.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 6 czerwca 2019 r. Zmieniające w sprawie regulaminu wynajmu świetlic wiejskich, sali nr 1,17 i 33 w Gminnym Centrum Administracyjno-Kulturalnym w Sadkach oraz innych lokali stanowiących własność Gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 04.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 56.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 4 czerwiec 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 04.06.2019 UCHWAŁA NR IX/29/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Sadki do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich Szczegóły
Akty prawne 04.06.2019 UCHWAŁA NR IX/28/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej i Finansów Rady Gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 04.06.2019 UCHWAŁA NR IX/27/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania przeprowadzenia wyborów ławników sądowych na kadencję 2020-2023 Szczegóły
Akty prawne 04.06.2019 UCHWAŁA NR IX/26/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sadki i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Szczegóły
Akty prawne 04.06.2019 UCHWAŁA NR IX/22/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sadki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 04.06.2019 UCHWAŁA NR IX/21/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sadki za 2018 rok Szczegóły