Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 34.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 10.04.2019 Zarządzenie Nr 33.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 28.03.2019 UCHWAŁA NR VII/16/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkach za rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 28.03.2019 UCHWAŁA NR VII/15/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 28.03.2019 UCHWAŁA NR VII/14/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Sadki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 27.03.2019 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sadki za 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 25.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 29.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Szczegóły
Akty prawne 25.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 28.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sadki za 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 25.03.2019 ZARZĄDZENIE Nr 27.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących umieszczania ulotek, ogłoszeń i plakatów na tablicach i słupach ogłoszeniowych, stanowiących własność Gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 21.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 26.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień Wójta Gminy Sadki za znaczące osiągnięcia sportowe oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji Szczegóły