Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 25.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie nagród Wójta Gminy Sadki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Szczegóły
Akty prawne 12.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 24.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 12 marca 2019 r. zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Sadki w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sadkach Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 PROTOKÓŁ NR V/2019 Z V SESJI RADY GMINY SADKI Szczegóły
Akty prawne 05.03.2019 UCHWAŁA NR VI/9/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia i realizację porozumienia w sprawie realizacji zadania polegającego na budowie ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Sadki – Samostrzel w ciągu drogi powiatowej nr 1916C Szczegóły
Akty prawne 05.03.2019 UCHWAŁA Nr VI/7/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Komisariatu Policji w Mroczy oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Sadki w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 IV kwartał Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.02.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Dariusza Gryniewicza – Wójta Gminy Sadki – w związku z rozpoczęciem kadencji Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO – SOCJALNEGO, BUDYNKU GOSPODARCZEGO, WAGI NAJAZDOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA POTRZEBY PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE CZĘŚCI DZIAŁKI NR 226/1 OBRĘB EWIDENCYJNY SADKI Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.02.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Hemmerlinga w związku z rozwiązaniem stosunku pracy Szczegóły
Artykuł 04.02.2019 Oświadczenie majątkowe Michała Piszczek – początek kadencji Szczegóły