Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 07.01.2019 Ogłoszenie Wójta Gminy Sadki z dnia 7 stycznia 2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. gospodarki odpadami w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Sadkach ul. Strażacka 11, 89- 110 Sadki Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 UCHWAŁA NR IV/29/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 UCHWAŁA Nr IV/28/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sadki na rok 2019” Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 UCHWAŁA NR IV/27/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sadki na rok 2019” Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 UCHWAŁA NR IV/20/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2019–2024 Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 UCHWAŁA NR IV/19/ 2018 RADY GMINY SADKI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 21.12.2018 interpelacje i zapytania z 20.12.2018 – radna Hanna Czelińska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.12.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Moniki Niedbały w związku z powołaniem na Zastępcę Wójta Gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 137.2018 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 19 grudnia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Śmielin w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 136.2018 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 19 grudnia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Samostrzel w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Szczegóły