Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 125.2018 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 19 grudnia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Bnin w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 124.2018 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 19 grudnia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Aniełiny w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Szczegóły
Akty prawne 20.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 123.2018 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów i materiałów niejawnych wytworzonych w Urzędzie Gminy w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 19.12.2018 ZARZĄDZENIE Nr 122.2018 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 18.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 121.2018 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 18.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 120.2018 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 18.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 119.2018 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad przydzielania pracownikom odzieży, obuwia oraz środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej, napojów profilaktycznych, szkoleń pracowników w zakresie bhp Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 ZARZĄDZENIE Nr 118.2018 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 17.12.2018 r. w sprawie komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Anieliny” Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 Zarządzenie Nr 117.2018 Wójta Gminy Sadki z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w sołectwie Łodzia w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 Zarządzenie Nr 116.2018 Wójta Gminy Sadki z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w sołectwie Kraczki w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Szczegóły