Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.12.2018 Zarządzenie Nr 105.2018 Wójta Gminy Sadki z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w sołectwie Broniewo w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 Zarządzenie Nr 104.2018 Wójta Gminy Sadki z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w sołectwie Bnin w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 Zarządzenie Nr 103.2018 Wójta Gminy Sadki z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Straży Gminnej w Sadkach Regulaminu Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Protokół Nr 13/2018 z posiedzenia wspólnego Komisji stałych Rady Gminy odbytego w dniu 23 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 11.12.2018 PROTOKÓŁ NR LII/18 Z LII SESJI RADY GMINY SADKI Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 UCHWAŁA NR III/17/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 UCHWAŁA NR III/16/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 UCHWAŁA NR III/15/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 UCHWAŁA NR III/14/ 2018 RADY GMINY SADKI z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 UCHWAŁA NR III/13/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie uchwały wspólników Spółki działającej pod nazwą Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szubinie o wystąpieniu Gminy Sadki ze Spółki KPWiK, której jest udziałowcem Szczegóły