Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.06.2020 Protokół Nr 2/2020 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.05.2020 Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Dariusza Gryniewicza za rok 2019 Szczegóły
Artykuł 14.05.2020 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANYCH UZGODNIEŃ DLA USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ NA TERENIE DZIAŁEK NR 93, 114, 193/1 OBRĘB EWIDENCYJNY BNIN Szczegóły
Artykuł 04.05.2020 I kwartał Szczegóły
Artykuł 23.04.2020 Sprawozdania roczne Szczegóły
Artykuł 02.04.2020 Wzór oświadczenia majątkowego Szczegóły
Akty prawne 31.03.2020 UCHWAŁA NR XIX/20/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkach za rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 31.03.2020 UCHWAŁA NR XIX/19/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości Szczegóły
Akty prawne 31.03.2020 UCHWAŁA NR XIX/18/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Sadki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sadki za 2019 r. Szczegóły