Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.12.2018 UCHWAŁA Nr II/12/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Sadki do tworzonego Stowarzyszenia Partnerstwo dla Krajny i Pałuk oraz wskazania osoby do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 UCHWAŁA Nr II/11/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 UCHWAŁA NR II/6/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Społecznej oraz ustalenia jej składu osobowego Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 UCHWAŁA NR II/5/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Technicznej i Finansów oraz ustalenia jej składu osobowego Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 UCHWAŁA NR II/4/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz ustalenia jej składu osobowego Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 UCHWAŁA NR II/3/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia jej składu osobowego Szczegóły