Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.11.2018 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa budynku inwentarskiego Szczegóły
Akty prawne 26.11.2018 UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 26.11.2018 UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sadki Szczegóły
Artykuł 29.10.2018 III kwartał Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 UCHWAŁA NR L/53/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 27 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Wójta Gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 UCHWAŁA NR L/52/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 27 września 2018 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na Budowie zatoczki autobusowej w m. Sadki przy drodze powiatowej nr 1916C Szczegóły
Akty prawne 01.10.2018 ZARZĄDZENIE Nr 81.2018 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 1 października 2018 r. w sprawie komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania: „Remont drogi gminnej ulicy Leśnej w Dębowie na odcinku 0,6 km” Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.09.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Edyty Deja Szczegóły
Akty prawne 05.09.2018 UCHWAŁA NR XLIX/49/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadki przeprowadzenia kontroli Szczegóły
Akty prawne 05.09.2018 UCHWAŁA NR XLIX/47/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Sadki Szczegóły