Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.09.2018 UCHWAŁA NR XLIX/46/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.09.2018 Oświadczenie majątkowe – powierzenie stanowiska dyrektora na okres 5 lat 2018-2023 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 03.09.2018 Oświadczenie majątkowe – na zakończenie okresu powierzenia stanowiska dyrektora (09.2013 – 08.2018) Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.08.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Anny Grędy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy Szczegóły
Artykuł 23.08.2018 Dopisanie do rejestru wyborców Szczegóły
Artykuł 20.08.2018 Wykaz numerów telefonów/faxu oraz adresów e-mail pracowników URZĘDU GMINY w Sadkach odpowiedzialnych za wykonanie czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 24.07.2018 UCHWAŁA NR XLVIII/42/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 II kwartał Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTEPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU GMINNYM – BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII KABLOWEJ NN 0,4 kV ZE ZŁĄCZEM KABLOWO – POMIAROWYM NA TERENIE DZIAŁEK NR 118/4, 147/1 OBRĘB EWIDENCYJNY ŁODZIA Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 10.07.2018 Ogłoszenie Wójta Gminy Sadki z dnia 10 lipca 2018 r. o naborze na stanowisko Inspektora ds. promocji, zdrowia i sportu w Urzędzie Gminy w Sadkach, ul. Strażacka 11, 89 – 110 Sadki Szczegóły