Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.05.2018 UCHWAŁA NR XLVI/34/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sadki na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 Szczegóły
Akty prawne 29.05.2018 UCHWAŁA NR XLVI/32/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sadki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 29.05.2018 UCHWAŁA NR XLVI/31/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sadki za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 24.05.2018 Protokół kontroli realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania przez ANR nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej Szczegóły
Akty prawne 30.04.2018 UCHWAŁA NR XLV/30/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Sadki pomocy dla Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Szczegóły
Akty prawne 30.04.2018 UCHWAŁA NR XLV/29/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sadki na lata 2016-2020 Szczegóły
Akty prawne 30.04.2018 UCHWAŁA NR XLV/28/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadki przeprowadzenia kontroli Szczegóły
Akty prawne 30.04.2018 UCHWAŁA NR XLV/27/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 30.04.2018 UCHWAŁA NR XLV/26/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 27.04.2018 UCHWAŁA NR XLV/25/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Sadki na stałe obwody głosowania Szczegóły