Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.03.2018 UCHWAŁA Nr XLIII/12/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 30.03.2018 UCHWAŁA Nr XLIII/11/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury Technicznej i Finansów w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 30.03.2018 UCHWAŁA Nr XLIII/10/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury Społecznej w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sadki za 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 23.03.2018 ZARZĄDZENIE Nr 22.2018 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 23.03.2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Sadkach Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 Archiwum Państwowe- czynności kontrolne z dnia 15 stycznia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 Czynności kontrolne Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 Czynności kontrolne Urząd Marszałkowski z dnia 8.12.2017r. Szczegóły
Akty prawne 14.03.2018 ZARZĄDZENIE NR 21.2018 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny ryzyka Szczegóły
Artykuł 13.03.2018 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres wrzesień – listopad 2017 r. Szczegóły