Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.03.2018 Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia wspólnego Komisji stałych Rady Gminy odbytego w dniu 22 stycznia 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 ZARZĄDZENIE Nr 20.2018 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 07.03.2018 ZARZĄDZENIE NR 19.2018 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr 1/2018 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 06.03.2018 ZARZĄDZENIE NR 18.2018 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2018 oraz regulaminu pracy komisji konkursowej Szczegóły
Akty prawne 05.03.2018 Uchwała Nr XLII/6/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Komisariatu Policji w Mroczy oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Sadki w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 23.02.2018 IV kwartał Szczegóły
Akty prawne 22.02.2018 ZARZĄDZENIE Nr 17.2018 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki Szczegóły
Artykuł 14.02.2018 OBWIESZCZENIE w sprawie zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie wieży dla stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. na terenie części działki nr 162/8 obręb ewidencyjny Radzicz Szczegóły
Akty prawne 09.02.2018 ZARZĄDZENIE Nr 14.2018 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Akty prawne 09.02.2018 ZARZĄDZENIE Nr 13.2018 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej Szczegóły