Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.02.2018 ZARZĄDZENIE NR 12.2018 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej Gminnej Przychodni w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia w sprawie przyjęcia sprawozdania z zamknięcia procesu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 02.02.2018 ZARZĄDZENIE Nr 10.2018 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Akty prawne 01.02.2018 ZARZĄDZENIE NR 6.2018 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadki Szczegóły
Akty prawne 31.01.2018 UCHWAŁA Nr XLI/5/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sadki dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego Szczegóły
Akty prawne 31.01.2018 UCHWAŁA NR XLI/4/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 31.01.2018 UCHWAŁA NR XLI/3/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadki na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 31.01.2018 UCHWAŁA Nr XLI/2/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sadki na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 31.01.2018 UCHWAŁA Nr XLI/1/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sadki na rok 2018 Szczegóły
Przetargi 29.01.2018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż gruntów mienia komunalnego Szczegóły