Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.03.2020 XIX sesja Szczegóły
Akty prawne 03.03.2020 UCHWAŁA NR XVIII/14/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Komisariatu Policji w Mroczy oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Sadki w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 03.03.2020 UCHWAŁA NR XVIII/13/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Wybitowo (osada leśna) położonej w sołectwie Śmielin Szczegóły
Akty prawne 03.03.2020 UCHWAŁA NR XVIII/12/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Borek (osada leśna) położonej w sołectwie Samostrzel Szczegóły
Akty prawne 03.03.2020 UCHWAŁA NR XVIII/11/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Pólko (osada leśna) położonej w sołectwie Mrozowo Szczegóły
Akty prawne 03.03.2020 UCHWAŁA NR XVIII/10/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Szczegóły
Akty prawne 03.03.2020 UCHWAŁA NR XVIII/9/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury Społecznej w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 03.03.2020 UCHWAŁA NR XVIII/8/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury Technicznej i Finansów w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 03.03.2020 UCHWAŁA NR XVIII/7/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 03.03.2020 UCHWAŁA NR XVIII/6/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2019 roku Szczegóły