Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.01.2018 Konkurs nr 1/2018 – sport Szczegóły
Akty prawne 24.01.2018 Zarządzenie Nr 5.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu Nr 1/2018 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 24.01.2018 Zarządzenie Nr 4.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 Zarządzenie Nr 3.2018 Wójta Gminy Sadki z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2018 Szczegóły
Akty prawne 19.01.2018 Zarządzenie Nr 1.2018 Wójta Gminy Sadki z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 21.12.2017 Zarządzenie Nr. 109.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem Szczegóły
Artykuł 20.12.2017 Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 08.12.2017 r. o wydaniu decyzji nr ZRID/5/2017 z dnia 6.12.2017 r., znak: WWA.673.11.2017.AM., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych – ulic Strażackiej i Kasztanowej w Sadkach Szczegóły
Artykuł 15.12.2017 Posiedzenie wspólne Komisji stałych Rady Gminy – 18 grudnia 2017 r. o godz. 1100 Szczegóły
Akty prawne 13.12.2017 Zarządzenie Nr 107.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Sadki w użyczenie lokalu z przeznaczeniem na Placówkę Wsparcia Dziennego-Świetlicę Szczegóły
Akty prawne 12.12.2017 Zarządzenie Nr 106.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku w Urzędzie Gminy w Sadkach Szczegóły