Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 05.10.2017 Ogłoszenie Wójta Gminy Sadki z dnia 5 października 2017 r. o naborze na stanowisko Inspektora ds. personalnych w Urzędzie Gminy w Sadkach, ul. Strażacka 11, 89 – 110 Sadki Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 03.10.2017 Ogłoszenie WÓJTA GMINY SADKI z dnia 3 października 2017 r. o naborze na stanowisko Administratora w Urzędzie Gminy w Sadkach, ul. Strażacka 11, 89 – 110 Sadki Szczegóły
Akty prawne 02.10.2017 Zarządzenie Nr 91.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 2 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 02.10.2017 Zarządzenie Nr 90.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Liszkówko w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa w Sołectwie Liszkówko Szczegóły
Akty prawne 02.10.2017 Uchwała Nr XXXVII/50/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sadki publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Szczegóły
Akty prawne 02.10.2017 UCHWAŁA NR XXXVII/49/2017 RADY GMINY SADKI z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi Szczegóły
Akty prawne 29.09.2017 Zarządzenie Nr 89.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 29 września 2017 r. zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Sadki w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 22.09.2017 Zarządzenie Nr 88.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Sadki na lata 2017-2019” oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie Szczegóły
Akty prawne 20.09.2017 Zarządzenie Nr 87.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 19 września 2017 roku w sprawie nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń dla Gminnego Ludowego Zespołu Sportowego w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 19.09.2017 Zarządzenie Nr 86.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości nagrody Wójta Gminy Sadki dla nauczycieli w roku 2017 Szczegóły