Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 05.09.2017 Oświadczenie majątkowe Ewy Marii Fikowskiej na zakończenie kadencji Szczegóły
Akty prawne 29.08.2017 Zarządzenie Nr 77.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 Zarządzenie Nr 75.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania „Budżetu Gminy Sadki” za I półrocze 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 22.08.2017 Zarządzenie Nr 74.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Gminy Sadki „Dobre Ludki” w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 03.08.2017 Zarządzenie Nr 69. 2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 art. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania „Remont drogi gminnej ulicy Leśnej w Dębowie na odcinku 600mb” Szczegóły
Akty prawne 03.08.2017 Zarządzenie Nr 68.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 090209C Radzicz-Dębionek o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej w ramach modernizacji dróg na odcinku 500mb” Szczegóły
Akty prawne 03.08.2017 Zarządzenie Nr 67.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 03.08.2017 Zarządzenie Nr 66.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 28.07.2017 Zarządzenie Nr 65.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 26.07.2017 Zarządzenie Nr 64.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok Szczegóły