Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.07.2017 II kwartał Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 Zarządzenie Nr 63.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Protokół Nr XXXiV/17 z XXXIII Sesji Rady Gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 03.07.2017 Uchwała Nr XXXV/41/2017 Rady Gminy Sadki w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Zarządzenie Nr 62.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania ” Przebudowa drogi gminnej nr.090209C Radzicz – Dębionek o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej w ramach modernizacji dróg na odcinku 1041 mb” Szczegóły
Akty prawne 23.06.2017 Zarządzenie Nr 61.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku przez Gminę Sadki Szczegóły
Akty prawne 21.06.2017 Zarządzenie Nr 59.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie określenia procedury likwidacyjnej w związku z przekształceniem Szkoły Podstawowej w Dębowie w Szkołę Filialną w Dębowie podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 13.06.2017 Zarządzenie Nr 57.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Ogłoszenie w sprawie pomysłów do programu rewitalizacji Szczegóły
Akty prawne 08.06.2017 Zarządzenie Nr 56.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego zwolnienia z przetargu nieruchomości przeznaczonej w użyczenie Szczegóły