Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.06.2017 Zarządzenie Nr 55.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 8 czerwca 2017 roku w wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażysprawie Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.06.2017 Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Sadki Dariusza Gryniewicza za rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 30.05.2017 Uchwała Nr XXXIV/38/2017 RADY GMINY SADKI z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sadki na lata 2016-2020 Szczegóły
Akty prawne 30.05.2017 Uchwała Nr XXXIV/37/2017 RADY GMINY SADKI z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 30.05.2017 Uchwała Nr XXXIV/36/2017 RADY GMINY SADKI z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dębowie w Szkołę Filialną w Dębowie podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 30.05.2017 Uchwała Nr XXXIV/35/2017 RADY GMINY SADKI z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dębowie w Szkołę Filialną w Dębowie podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 30.05.2017 Uchwała Nr XXXIV/33/2017 RADY GMINY SADKI z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sadki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 30.05.2017 Uchwała Nr XXXIV/32/2017 RADY GMINY SADKI z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sadki za 2016 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.05.2017 Oświadczenie majątkowe Joanny Krystyny Nowickiej za rok 2016 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.05.2017 Oświadczenie majątkowe Andrzeja Gorlewskiego za rok 2016 Szczegóły