Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 26.05.2017 Oświadczenie majątkowe Dariusza Stanisława Neulitz za rok 2016 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.05.2017 Oświadczenie majątkowe Piotra Andrzeja Hemmerlinga za rok 2016 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.05.2017 Oświadczenie majątkowe Renaty Ireny Jesionowskiej-Zawieja za rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 23.05.2017 Zarządzenie Nr 50.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości na rzecz mienia komunalnego Gminy Sadki Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 15.05.2017 Ogłoszenie WÓJTA GMINY SADKI z dnia 15 maja 2016 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Stanu Cywilnego, Urzędu Gminy w Sadkach ul. Strażacka 11, 89 -110 Sadki Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 12.05.2017 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SADKI z dnia 12 maja 2017 roku o naborze na stanowisko Kierownika Referatu ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Rozwoju Gminy w Urzędzie Gminy w Sadkach, ul. Strażacka 11, 89 – 110 Sadki Szczegóły
Akty prawne 12.05.2017 Zarządzenie Nr 44.2017 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy referent ds. działalności gospodarczej i spraw obronnych w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 12.05.2017 Zarządzenie Nr 43.2017 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 10.05.2017 Zarządzenie Nr 41.2017 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Gminy Sadki „Dobre Ludki” w Sadkach, przy ulicy Kościelnej 7 Szczegóły
Akty prawne 10.05.2017 Zarządzenie Nr 42.2017 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 10 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania „Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji szkoły podstawowej w Sadkach” Szczegóły