Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.03.2020 XVIII sesja-28.02.2020 Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania Szczegóły
Artykuł 20.02.2020 IV kwartał Szczegóły
Akty prawne 28.01.2020 ZARZĄDZENIE NR 10.2020 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadki Szczegóły
Akty prawne 28.01.2020 ZARZĄDZENIE NR 9.2020 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 27 stycznia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Sadki w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 27.01.2020 UCHWAŁA NR XVII/3/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Sadki Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli Straży Gminnej w Sadkach – WP-I.096.3.12.2019.SJ-K Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sadki na lata 2020-2024 Szczegóły
Artykuł 03.01.2020 Stawki podatków obowiązujących w Gminie Sadki na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 27.12.2019 UCHWAŁA NR XVI/60/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Sadki Szczegóły