Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.05.2017 Zarządzenie Nr 40.2017 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania „Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji szkoły podstawowej w Sadkach” Szczegóły
Akty prawne 08.05.2017 Zarządzenie Nr 39.2017 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych Urzędu Gminy w Sadkach oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Gminy w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 08.05.2017 Zarządzenie Nr 38.2017 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do obliczenia stypendium szkolnego Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Uchwała Nr XXXIII/31/2017 RADY GMINY SADKI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie wyzaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Uchwała Nr XXXIII/30/2017 RADY GMINY SADKI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego nastroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Uchwała Nr XXXIII/29/2017 RADY GMINY SADKI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dębowie w Szkołę Filialną w Dębowie podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Uchwała Nr XXXIII/28/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Sadki w latach 2017- 2019 Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Uchwała Nr XXXIII/27/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 27.04.2017 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. działalności gospodarczej i spraw obronnych w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Sadkach ul. Strażacka 11, 89 – 110 Sadki Szczegóły
Akty prawne 25.04.2017 Zarządzenie Nr 36.2017 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminy Sadki „Dobre Ludki” w Sadkach, ul. Kościelna 7 oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej Szczegóły