Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.04.2017 Sprawozdania za I kwartał 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 05.04.2017 Zarządzenie Nr 35.2017 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sadkach Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 03.04.2017 Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminy Sadki „Dobre Ludki” w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 03.04.2017 Uchwała Nr XXXII/26/2017 RADY GMINY SADKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkach za rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 03.04.2017 Uchwała Nr XXXII/25/2017 RADY GMINY SADKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 03.04.2017 Uchwała Nr XXXII/24/2017 RADY GMINY SADKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Sadki z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 03.04.2017 Uchwała Nr XXXII/23/2017 RADY GMINY SADKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sadki w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 03.04.2017 Uchwała Nr XXXII/22/2017 RADY GMINY SADKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 03.04.2017 Uchwała Nr XXXII/19/2017 RADY GMINY SADKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury Technicznej i Finansów w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 03.04.2017 Uchwała Nr XXXII/18/2017 RADY GMINY SADKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury Społecznej w 2016 roku Szczegóły