Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.04.2017 Uchwała Nr XXXII/17/2017 RADY GMINY SADKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 03.04.2017 Zarządzenie Nr 34.2017 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminy Sadki „Dobre Ludki” w Sadkach, przy ul. Kościelnej 7 Szczegóły
Artykuł 31.03.2017 Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 Zarządzenie Nr 33.2017 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sadki za rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 29.03.2017 Zarządzenie Nr 32.2017 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Szczegóły
Akty prawne 29.03.2017 Zarządzenie Nr 31.2017 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe Szczegóły
Akty prawne 22.03.2017 Zarządzenie Nr 27.2017 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 22 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego szczegółowy sposób przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 22.03.2017 Zarządzenie Nr 26.2017 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku w Urzędzie Gminy w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 21.03.2017 Zarządzenie Nr 25.2017 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2017 oraz regulaminu pracy komisji konkursowej Szczegóły
Akty prawne 15.03.2017 Zarządzenie Nr 24.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadki Szczegóły