Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.03.2017 Zarządzenie Nr 22.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej w Urzędzie Gminy w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 10.03.2017 Zarządzenie Nr 23.2017 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń dla jednostki Gminy Sadki Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 09.03.2017 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SADKI z dnia 9 marca 2017 r. o naborze na wolne stanowisko inspektora ds. inwestycji w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej w Urzędzie Gminy w Sadkach ul. Strażacka 11, 89 – 110 Sadki Szczegóły
Artykuł 09.03.2017 Raport z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na Lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 07.03.2017 Zarządzenie Nr 21.2017 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 7 marca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Sadki w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 01.03.2017 Uchwała Nr XXXI/16/2017 RADY GMINY SADKI z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów zamiejscowych publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadki Szczegóły
Akty prawne 01.03.2017 Uchwała Nr XXXI/15/2017 RADY GMINY SADKI z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadki Szczegóły
Akty prawne 01.03.2017 Uchwała XXXI/14/2017 RADY GMINY SADKI z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sadki na rok 2017″ Szczegóły
Akty prawne 01.03.2017 Uchwała XXXI/13/2017 RADY GMINY SADKI z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielenia dotacji celowej w 2017 r. na zadania związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 01.03.2017 Uchwała XXXI/11/2017 RADY GMINY SADKI z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji z realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Sadki w 2016 roku Szczegóły