Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.03.2017 Uchwała Nr XXXI/10/2017 RADY GMINY SADKI z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji z realizacji zadań przez Straż Gminną w Sadkach w 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 01.03.2017 Uchwała Nr XXXI/9/2017 RADY GMINY SADKI z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Komisariatu Policji w Mroczy oraz informacji w stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Sadki w 2016 r. Szczegóły
Artykuł 28.02.2017 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Sadki za IV kwartał 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 Zarządzenie Nr 20.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtu oraz zakresu obowiązków dla komendanta gminnego związki ochotniczej straży pożarnych Szczegóły
Artykuł 24.02.2017 Informacja o otwarciu lokali Szczegóły
Akty prawne 22.02.2017 Zarządzenie Nr 19.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2017 Szczegóły
Artykuł 22.02.2017 IV kwartał Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 Zarządzenie Nr 18.2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z zamknięcia procesu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 15.02.2017 Zarządzenie Nr 17.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr 1/2017 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 13.02.2017 OBWIESZCZENIE – budowa elektroenergetyczna linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym na terenie działek nr 364, 357/2 obręb ewidencyjny Samostrzel Szczegóły