Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Przetargi 09.02.2017 Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność gminy – samochód osobowy marki Ford Transit Szczegóły
Akty prawne 06.02.2017 Zarządzenie Nr 15.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje prowadzace działalność pożytku publicznego Szczegóły
Akty prawne 01.02.2017 Zarządzenie Nr 14.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych Szczegóły
Akty prawne 01.02.2017 Zarządzenie Nr 13.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad przeprowadzenia likwidacji rzeczowych składników mienia ruchomego (środków trwałych, wyposażenia) oraz powołania stałej Komisji Likwidacyjnej do prawidłowego przeprowadzenia likwidacji składników mienia ruchomego stanowiących własność Gminy Sadki Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Obwieszczenie – budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym na terenie działek nr 332/14, 332/15, 332/16, 332/2, 437 ob. ew. Sadki Szczegóły
Akty prawne 31.01.2017 Zarządzenie Nr 12.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie powołania i regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2017 r. o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Sadki na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 30.01.2017 Uchwała Nr XXX/8/2017 RADY GMINY SADKI z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dębowie w szkołę Filialną w Dębowie podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 30.01.2017 Uchwała Nr XXX/7/2017 RADY GMINY SADKI z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 30.01.2017 Uchwała Nr XXX/6/2017 RADY GMINY SADKI z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sadki Szczegóły