Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.01.2017 Uchwała Nr XXX/5/2017 RADY GMINY SADKI z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwa Kujawsko – Pomorskiemu na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych (druga edycja)” Szczegóły
Akty prawne 30.01.2017 Uchwała Nr XXX/3/2017 RADY GMINY SADKI z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 30.01.2017 Uchwała Nr XXX/2/2017 RADY GMINY SADKI z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy sadki na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 30.01.2017 Zarządzenie Nr 11.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 30.01.2017 Uchwała Nr XXX/1/2017 RADY GMINY SADKI z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2017 Szczegóły
Przetargi 30.01.2017 Ogłoszenie o przetargu nieruchomości – Działka inwestycyjna pod budowę bezobsługowej myjni samochodowej położonej w obrębie geodezyjnym Sadki, przy ul. Kolejowej 1, oznaczona w ew. gruntów nr geodezyjnym 295/12 oraz drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Sadki położonej w ob. geodezyjnym Radzicz, oznaczona nr ew. 214/1 Szczegóły
Akty prawne 24.01.2017 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym na terenie działek nr 364, 357/2 obręb ew. Samostrzel Szczegóły
Akty prawne 24.01.2017 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach na budowę elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym na terenie działek nr 364, 357/2 obręb ew. Samostrzel Szczegóły
Akty prawne 24.01.2017 Zarządzenie Nr 10.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki Ford Transit stanowiącego własność Gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 11.01.2017 Obwieszczenie w sprawie zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej na 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym Szczegóły