Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.01.2017 Zarządzenie Nr 4.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 10.01.2017 Zarządzenie Nr 3.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu Nr 1/2017 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 09.01.2017 Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym na terenie działek nr 364, 357/2 obręb ew. Samostrzel Szczegóły
Akty prawne 09.01.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym na terenie działek nr 364, 357/2 obręb ew. Samostrzel Szczegóły
Akty prawne 04.01.2017 Zarządzenie Nr 2.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Sadki w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała Nr XXIX/81/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sadki przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała Nr XXIX/80/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Sadki Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała Nr XXIX/79/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sadki na lata 2016-2020 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała Nr XXIX/78/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sadki na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała Nr XXIX/77/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sadki na rok 2017″ Szczegóły