Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała Nr XXIX/76/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Uchwała Nr XXIX/72/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Zarządzenie Nr. 1.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie aktualizacji procedury monitorowania jakości usług w Urzędzie Gminy w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Zarządzenie Nr 107.2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Sadki i jej jednostkach organizacyjnych Szczegóły
Akty prawne 30.12.2016 Zarządzenie Nr 106.2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń dla jednostki Gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 30.12.2016 Zarządzenie Nr 105.2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń dla jednostki Gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 30.12.2016 Zarządzenie nr 104.2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń dla jednostki Gminy Sadki Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Rejestr działalności regulowanej Szczegóły
Akty prawne 13.12.2016 Uchwała Nr XXVIII/71/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 13.12.2016 Uchwała Nr XXVIII/70/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2016 – 2024 Szczegóły