Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.12.2016 Zarządzenie nr 99.2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Zarządzenie nr 98.2016 w sprawie sposobu dokonywania ocen okresowych pracowników samorządowych Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Zarządzenie nr 97.2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego szczegółowy sposób przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Sadkach Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 02.12.2016 Ogłoszenie Wójta Gminy Sadki z dnia 2 grudnia 2016 roku o naborze na wolne stanowisko inspektora ds. dróg w Rferacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej w Urzędzie Gminy w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 Uchwała Nr XXVI/68/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Sadki na stałe okręgi wyborcze Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 Uchwała Nr XXVI/67/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Sadki na stałe obwody głosowania Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 Uchwała Nr XXVI/66/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sadki, gmina Sadki – rejon ulicy Przemysłowej Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 Uchwała Nr XXVI/65/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017″ Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 Uchwała nr XXVI/64/2016 Rady Gminy Sadki z 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Artykuł 22.11.2016 III kwartał Szczegóły