Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.12.2019 UCHWAŁA NR XVI/59/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sadki na rok 2020” Szczegóły
Akty prawne 27.12.2019 UCHWAŁA NR XVI/58/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sadki na rok 2020” Szczegóły
Akty prawne 27.12.2019 UCHWAŁA NR XVI/57/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 19 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2020–2024 Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Technicznej i Finansów – 16 grudnia 2019 r. o godz. 9:00 Szczegóły
Akty prawne 03.12.2019 UCHWAŁA NR XV/50/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 XV sesja Szczegóły
Artykuł 07.11.2019 Protokół nr 6/2019 z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej Szczegóły
Akty prawne 05.11.2019 UCHWAŁA NR XIV/48/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości Szczegóły
Akty prawne 05.11.2019 UCHWAŁA NR XIV/47/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 31 października 2019 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Sadki Szczegóły
Artykuł 25.10.2019 Informacja RODO dla osób składających wnioski oraz uwagi do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Szczegóły