Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.11.2016 II kwartał Szczegóły
Artykuł 22.11.2016 I kwartał Szczegóły
Akty prawne 14.11.2016 Zarządzenie nr 91.2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 14 listopada 2016 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 03.11.2016 Oświadczenie majątkowe Joanna Nowicka na dzień powołania na stanowisko kierownika GZOO – 3 października 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała nr XXV/62/2016 Rady Gminy Sadki w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz mienia komunalnego działek nr 197/7 i 205/10 położonych w obrębie geodezyjnym Bnin Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała nr XXV/61/2016 Rady Gminy Sadki w sprawie kierunków działania Wójta Gminy Sadki dla zapewnienia obsługi prawnej Rady Gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała nr XXV/60/2016 Rady Gminy Sadki w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała nr XXV/59/2016 Rady gminy Sadki w sprawie ustalenia diet dla radnych i przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała nr XXV/58/2016 Rady Gminy Sadki w sprawie ustalenia dopłat do ścieków Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 Uchwała nr XXV/57/2016 w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej działającej jako placówka wsparcia dziennego w formie świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Radziczu Szczegóły