Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.10.2016 Uchwała nr XXIV/50/2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 03.10.2016 Uchwała nr XXIV/49/2016 z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 03.10.2016 Uchwała nr XXIV/48/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 Uchwała nr XXIII/47/2016 Rady Gminy Sadki w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 Uchwała nr XXIII/46/2016 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 Uchwała nr XXIII/45/2016 Rady Gminy Sadki w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do Stowarzyszenia METROPOLIA BYDGOSZCZ Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 Uchwała nr XXIII/44/2016 w sprawie zaciągnięcia w 2016 roku długoterminowego kredytu Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 Uchwała nr XXIII/43/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2016–2024 Szczegóły
Akty prawne 23.08.2016 Zarządzenie nr 76.2016 w sprawie przedstawienia informacji z wykonania „Budżetu Gminy Sadki” za I półrocze 2016 roku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.08.2016 REJESTR działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Wójta Gminy Sadki Szczegóły