Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.08.2016 zarządzenie nr 73.2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 04.08.2016 Zarządzenie nr 72.2016 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz mienia komunalnego Gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 29.07.2016 Zarządzenie nr 71.2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 26.07.2016 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i niezbędnymi urządzeniami na terenie działki nr 376 obręb ewidencyjny Sadki Szczegóły
Akty prawne 18.07.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 19, 132, 456 obręb ewidencyjny Samostrzel oraz na terenie działki nr 60 obręb ewidencyjny Łodzia Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.07.2016 Oświadczenie majątkowe Andrzeja Gorlewskiego na dzień powołania na Dyrektora Biblioteki Publicznej w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Uchwała nr XXII/41/2015 Rady Gminy Sadki w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów w drodze inkasa Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Uchwała nr XXII/40/2016 Rady Gminy Sadki zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Uchwała nr XXII/39/2016 Rady Gminy Sadki w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 Uchwała nr XXII/38/2016 Rady Gminy Sadki w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sadki Szczegóły