Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.07.2016 Uchwała nr XXII/37/2016 Rady Gminy Sadki w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina na odcinku położonym w terenie gminy Sadki Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pani Katarzyny Joanny Hass w związku z odwołaniem ze stanowiska dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 04 maj 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 10.06.2016 Zarządzenie nr 57.2016 w sprawie powołania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.06.2016 Dowóz i odwóz uczniów z placówek oświatowych na terenie gminy Sadki na rok szkolny 2016/2017 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 01.06.2016 Oświadczenie majątkowe Mariki Anny Chojnickiej za rok 2015 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 01.06.2016 Oświadczenie majątkowe Dariusza Stanisława Neulitz za rok 2015 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 01.06.2016 Oświadczenie majątkowe Krzysztofa Michała Palacza za rok 2015 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 01.06.2016 Oświadczenie majątkowe Doroty Nitki za rok 2015 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 01.06.2016 Oświadczenie majątkowe Alicji Marii Matejczyk za rok 2015 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 01.06.2016 Oświadczenie majątkowe Dariusza Gryniewicza za rok 2015 Szczegóły