Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.08.2019 Protokół Nr RIO/KF/42/2019 z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publicznych, przeprowadzonej w Gminie Sadki przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy: Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 26.08.2019 ZARZĄDZENIE NR 79.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadki za I półrocze 2019 roku Szczegóły
Artykuł 01.08.2019 II kwartał Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 66.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Sadkach Szczegóły
Artykuł 05.07.2019 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYSTĄPIENIA O UZGODNIENIA PROJEKTU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na przebudowie i rozbudowie zbiornika retencyjnego na wody opadowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 322/2, 323/19, 323/22, 323/25, 323/15, 324/8, 324/9, 324/10, 324/4, 323/14, 323/17, 323/16, 324/3 obręb ewidencyjny Sadki Szczegóły
Akty prawne 02.07.2019 ZARZĄDZENIE NR 65.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 2 Iipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 28.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 64.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkach do prowadzenia postępowań w spraw ie świadczenia wychowawczego Szczegóły
Akty prawne 27.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 63.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Szczegóły
Akty prawne 27.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 62.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 27 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego Szczegóły