Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 61.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkach do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczeg Szczegóły
Akty prawne 25.06.2019 Zarządzenie Nr 60.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 090209C Radzicz-Dębionek o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej w ramach modernizacji dróg na odcinku 1430mb” Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Michał Piszczek – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej – 25 czerwca 2019 r. o godz. 9:00 Szczegóły
Akty prawne 12.06.2019 Zarządzenie Nr 58.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w’ postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prow adzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nic przekracza kwoty’ określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania: „Remont drogi gminnej ulicy Leśnej w Dębowie na odcinku 1,51 km” Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.06.2019 Oświadczenie majątkowe Joanny Brzozowskiej w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora GBP w Sadkach Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.06.2019 Oświadczenie majątkowe Joanny Brzozowskiej – p.o. dyrektora GBP Sadki Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.06.2019 Oświadczenie majątkowe Moniki Niedbały – Zastępca Wójta, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego za rok 2018 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.06.2019 Oświadczenie majątkowe Dariusza Neulitza za rok 2018 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.06.2019 Oświadczenie majątkowe Joanny Nowickiej – Kierownik GZOO Szczegóły