Decyzja o warunkach zabudowy

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.06.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku gospodarczo-magazynowego na płody rolne z częścią socjalną i wiatą w ramach zabudowy zagrodowej na terenie części działki nr 174 obręb ewidencyjny Sadki Szczegóły
Artykuł 27.05.2021 Obwieszczenie o wystąpieniu do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o wydanie postanowienia w sprawie budowy samoobsługowej myjni samochodowej z budynkiem technologicznym na terenie działki nr 333/2 obręb ewidencyjny Sadki Szczegóły
Artykuł 05.08.2020 Decyzja o warunkach zabudowy – wymagane dokumenty Szczegóły