Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.12.2020 Zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – „Prace na liniach kolejowych 18, 203 na odcinku Bydgoszcz-Piła-Krzyż-Gorzów Wlkp.-Kostrzyn wraz z elektryfikacją odcinka Piła-Kostrzyn; Etap I: Prace na odcinku Bydgoszcz-Piła” Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa budynku biurowo – produkcyjnego oraz magazynowego na działce nr 156/31 w Śmielinie, gmina Sadki” Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa budynku biurowo – produkcyjnego oraz magazynowego na działce nr 156/31 w Śmielinie, gmina Sadki Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego – Budowa budynku biurowo – produkcyjnego oraz magazynowego na działce nr 156/31 w Śmielinie, gmina Sadki Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Wykonanie urządzenia wodnego – wykonanie obudowy studni nr 2A wraz z przyłączem energetycznym i odprowadzeniem wody do istniejącego rurociągu , na działce o numerze ewidencyjnym 576, w miejscowości sadki Szczegóły
Artykuł 27.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania – Budowa stawu ryb hodowlanych wraz z doprowadzalnikiem na potrzeby gospodarstwa rybackiego oraz doprowadzalnika wody w miejscowości Jadwiżyn, gmina Sadki, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania – Przetwarzanie odpadów o kodach 02 w procesie R-3 poprzez poddanie ich fermentacji alkoholowej w gorzelni na działce o numerze ewidencyjnym 178/3 w obrębie Radzicz Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa dla przedsięwzięcia pn.”Budowa budynku biurowo-produkcyjnego oraz magazynowego na działce nr 156/31 w Śmielinie, gmina Sadki” Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 Obwieszczenie o ponownym wystąpieniu o uzgodnienie i opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle n.Not. – Budowa budynku biurowo-produkcyjnego oraz magazynowego na działce nr 156/31 w Śmielinie, gmina Sadki Szczegóły
Artykuł 28.10.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia ustalającego zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko – „Budowa stawu ryb hodowlanych wraz z doprowadzalnikiem na potrzeby gospodarstwa rybackiego oraz doprowadzalnika wody w miejscowości Jadwiżyn, gmina Sadki, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie” Szczegóły