WPF 2020

Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.12.2019 UCHWAŁA NR XVI/57/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 19 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2020–2024 Szczegóły