Informacje z wykonania budżetu 2021 r.

Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.04.2021 ZARZĄDZENIE NR 23.2021 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie informacji za I kwartał 2021 r. obejmującej dane, kwoty i wykazy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 202lr., poz. 305) Szczegóły