Pozostałe

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.06.2019 PROTOKÓŁ i kontroli realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania przez ANR nieruchomości niezabudowanej – Akt Notarialny Rep. A Nr 2465/2009 z dnia 14.04.2019 r. przeprowadzonej w dniu 11.03.2019 r. Szczegóły
Artykuł 17.05.2019 PROTOKÓŁ NR PINB 0400.101.2019 z kontroli przestrzegania przepisów rozdziału 6 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym Szczegóły
Artykuł 11.06.2018 Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Szczegóły
Artykuł 11.06.2018 Protokół kontroli Nr 153/2018/IN Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 24.05.2018 Protokół kontroli realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania przez ANR nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej Szczegóły
Artykuł 09.03.2017 Raport z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na Lata 2014-2020 Szczegóły